Oferta

W ramach prowadzonej działalności proponujemy kompleksową obsługę Obcokrajowców obejmującą procedury legalizacyjne oraz fachowe wsparcie dla Pracodawców starających się o uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonych procedur, pomoc w uzyskaniu potrzebnych dokumentów, monitorujemy prowadzone postępowania przed Urzędem Wojewódzkim, reprezentujemy klientów przed właściwymi organami administracji publicznej.

Zakres działalności:

·        zezwolenie na pracę

·        zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu czasowego)

·        zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu stałego)

·        zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

·        rejestracja obywateli UE

·        procedura uzyskania stałeo pobytu przez obywateli UE

·        zaproszenia

·        doradztwo migracyjne,

·        odwołanie w przypadku negatywnych decyzji administracyjnych

·        zameldowanie cudzoziemca,

·        uzyskanie PESEL,

·        uzyskania obywatelstwa polskiego, Karta Polaka (pobyt stały, świadczenia pieniężne)


Spełniaj się w Polsce legalnie!

Zachęcamy do współpracy osoby prywatne oraz firmy.

copyright 2019 GoLegal!

www.facebook.com/GoLegalPL