Kim jesteśmy?


Biuro Obsługi Cudzoziemców GoLegal! zajmuje się profesjonalnie świadczeniem usług dla cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych takich jak: pobyt czasowypobyt stałyzezwolenie na pracęuznanie za obywatela polskiegonadanie obywatelstwa polskiego, wymiana kart pobytu, legalizacja pobytu

Nasi klienci to osoby fizyczne, małe firmy, korporacje międzynarodowe.
Najważniejszym ukierunkowaniem jest dla nas satysfakcja klientów, cechuje nas także uczciwość, skuteczne i szybkie załatwianie spraw. Dokładnie sprawdzamy zgromadzone dokumenty w sprawie, szukamy najbardziej optymalne rozwiązanie dla klienta oraz wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.
Jeśli planujesz zatrudnić cudzoziemca albo chcesz uzyskać tytuł pobytowy i prawo do pracy w Polsce -
skontaktuj się z nami.


Spotkamy się z Tobą. 
Udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.


copyright 2019 GoLegal!

W naszej działalności wykorzystaliśmy materiały przygotowane przez przedsiębiorstwo LegalPol http://legalpol.pl/

www.facebook.com/GoLegalPL